5 søjler af Islam

Som muslimer er vi forpligtet til at tro på og udføre de 5 søjler. Hvis man ikke tror på forpligtelsen af bare en af dem, ville man blive taget ud af islam. Det er også nødvendigt at udføre dem, men hvis du ikke udfører dem, ville det ikke tage dig ud af islam, men gøre dig en synder.

1. Trosbekendelsen (Shahadah)

Trosbekendelsen er en erklæring, som alle der konverterer til islam eller er født muslim, skal citere mindst en gang i deres tilværelse. For en der konverterer til islam, er det den erklæring, man skal citere for at blive taget ind i islam. Det er ikke nok med bare at sige det, du skal også tro på det i dit hjerte.

Der er to komponenter til trosbekendelsen:
1.1. Jeg er vidne til at der er ingen Gud men Gud
1.2 Og jeg er vidne til at Muhammed er Guds sendebud.

Den første del er ret simpel; At tilbede og tro på en Gud og kun en Gud. Dette er kendt som Tawhid.

Den første del er ret simpel; At tilbede og tro på en Gud og kun en Gud. Dette er kendt som Tawhid.
Den anden del betyder at vi skal acceptere profeten Muhammed (må fred og velsignelse være med ham) som en profet og Guds sendebud – at han er sendt til menneskeheden for at sprede Allahs besked.

2. Bøn (Salat)

Allah har fortalt os i Koranen, at Han kun har skabt os, så vi kan tilbede ham. Bøn er en meget vigtig aspekt i islam. Vi er blevet fortalt, at vi skal bede 5 gange om dagen på specifikke tidspunkter. Bøn er en pligt for os, dvs. at vi vil have syndet, hvis vi ikke udfører vores bøn.

3. Faste (Sawm)

I løbet af måneden Ramadan, hvilket kan være 29 eller 30 dage (afhængig af månens observation) er det en forpligtelse for os at faste, ved at holde os væk fra alt mad, drik, sexuelt fornøjelse og kaste op med vilje. Muslimer skal starte deres faste ved solopgang og bryde den ved solnedgang.

4. Velgørenhed (Zakat)

Det er en pligt for alle muslimer, som er finansielle dygtige at give en del af deres opsparing til folk i nød hvert år. Det præcise beløb er kun 2,5% af din formue. Denne 2,5% gælder kun for dine opsparinger og aktiver – ikke din indkomst.

5. Pilgrimsrejse (Hajj)

Det er en pligt, at udfører pilgrimsrejsen mindst en gang i dit liv, hvis du har finansiel og fysisk mulighed for det. Pilgrimsrejsen er udført ved at rejse til den hellige by som er Mekka og udfører specifikke religiøse ritualer.