Az Iszlám 5 Oszlopa

Mint Muszlimok, mindannyian kötelezettek vagyunk arra,hogy higyük és rendbetartsuk az 5 oszlopot. Nem hinni, esetleg még egy kötelezettségben sem, azonnal kivenne az Iszlám redőjéből. Egy elkötelezettség végezni ezeket, de nem teljesíteni nem fog kivenni az Iszlám redőjéből, de viszont bűnt követnél el.

1. A hitre hivatkozás ( Shahadah)

A hit hivatása egy olyan kijelentés, hogy minden visszatérőnek és minden született muzulmánnak életében legalább egyszer el kell mondania. Egy visszatérőnek ez az állítás fog vezetni az Iszlám Körébe.Ez az állítás pusztán elmondása megértése nem elegendő, de a szívedben is el kell hinned.

A hit hivatásának két tételezője van:
1.1. Tanúságom van arról, hogy nincs Isten, csak Allah.
1.2. És tanúságot teszek arról, hogy Muhammad az Isten hírnöke.

Az első elem nagyon egyszerű; imádkozni és hinni egy Istenben és egyetlen Istenben. Ez Tawhid néven ismert.

A második elem azt jelenti, hogy el kell fogadnunk Muhammád prófétát,béke és áldást rá, mint Isten prófétája és hírnöke, akit az emberiségre kültdünk, hogy terjessze Allah üzenetét.

2. Imádkozás (Salat)

Allah azt mondta nekünk a Koránban, hogy csak arra teremtett minket, hogy őt imádjuk.Az ima valóban nagyon fontos szempont az iszlámban. El vagyunk kötelezve, hogy naponta ötször imádkozzunk meghatározott időpontokban. Az ima kötelesség nekünk,vagyis bűnbe esünk, ha nem hajtjuk végre az imáinkat.

3. Böjtölés (Sawm)

A Ramadán hónapjában, amely a hold megfigyelésétől függően 29 vagy 30 nap lehet, kötelességünk böjtölni,tartózkodni minden étel, s italtól, a szexuális élvezet minden formájától, és szándékos hányástól.A Muszlimoknak alkonyatkor kell kezdniük böjtölni,és naplementekor meg kell szakítaniuk a böjtölést.

4. Jótékonykodás (Zakat)

Minden évben minden pénzügyi helyzetben lévő muszlim kötelessége, hogy megtakarításainak egy részét a rászorulóknak adja. A pontos összeg csak vagyonának 2,5% -a. Ez a 2,5% csak az Ön vagyonára és megtakarításaira vonatkozik, és nem a jövedelmére.

5. Zarándoklat (Hajj)

A zarándoklat elvégzése kötelező az életünkben legalább egyszer,ha pénzügyileg és fizikailag erre képes. Ezt a zarándoklatot Mekkába a szent városba való utazásával és a vallásos szertartások elvégzésével végzik.