Pet Stubova Islama

Mi, kao muslimani smo obavezni da verujemo i obavljamo 5 dužnosti. Ukoliko se ne veruje u obavezu bar jednog od njih, ne može se smatrati da je pojedinac musliman.

Takođe, obaveza je i u njihovom izvršavanju, ne izvršavanje istih ne znači da nista više musliman, ali bi vas to učinilo grešnikom.

1. Deklaracija vere (Šahedet)

Deklaracija vere je izjava koju svaki povratnik (onaj ko nije musliman) i svaki rođen musliman, mora da izjavi bar jednom u svom životu. Za povratnika, ovom izjavom se postaje musliman. Sama izjava nije dovoljna ukoliko se u nju ne veruje svim srcem.

Deklaracija vere se sastoji iz dva dela:

1.1. Svedočim da nema Boga, osim Boga (Alaha)
1.2. I, Svedočim da je Muhamed Božiji poslanik

Prvo deo je jednostavan, da se veruje u jednog i samo jednog Boga. Ovo je takođe znano kao Tevhid.

Drugi deo znači da moramo da prihvatimo proroka Muhameda, mir Božiji sa njim, kao prorok i poslanik, poslat čovečanstvu da širi Alahovu poruku.

2. Molitva (Salat)

Alah nam je u Kuranu rekao da nas je stvorio samo da bismo ga obožavali. Molitva je veo važan aspekt u Islamu. Upućeni smo da se molimo 5 puta u određeno vreme. Molitva je za nas obaveza, što znači da ćemo pasti u greh ukoliko je ne budemo izvršavali.

3. Post (Zaum)

U toku Ramadan meseca, koji može da traje od 29 do 30 dana u yavisnosti od mesečevog viđenja, obaveza je da se posti, suzdržavajući se od svake hrane, pića, svih oblika seksualnog užitka i namernog povraćanja. Muslimani moraju da počnu post u sumrak, a prekidaju ga pri zalasku sunca.

4. Doniranje (Zekat)

Svake godine, muslimani su u obavezi ukoliko su finansijksi sposobni, da doniraju deo svoje ušteđevine onima kojima je to potrebtno. Tačna suma je samo 2.5% vaše ušteđevine. Ovih 2.5% se odnosi samo na vašu imovinu i štednju, a ne na vaš prihod.

5. Hodočašće (hadž)

Hodočašće je obaveza koju treba izvršiti bar jednom u životu, ukoliko ste finansijki i fizički za to sposobni. Hodočašće se izvršava tako što se putuje u sveti grad Meju, gde se obavljaju određeni religiozni obredi.